'>
Levensstijl

Als gebouwgebruiker mag u hoge eisen stellen aan de binnenmilieu kwaliteit van het gebouw waar u verblijft ongeacht of het hier gaat om uw
woning, de school, de auto, het kantoor, het bedrijf, een ziekenhuis, een restaurant of een recreatiegebouw. Naarmate de hoeveelheid tijd dat u
daar verblijft groter wordt dient u scherper te kijken naar de gezondheidsschade die dit gebouw op korte en/of lange termijn zou kunnen
veroorzaken. De historie leert ons dat sommige toegepaste materialen en geïnstalleerde apparaten en producten pas later schadelijk bleken te
zijn. Dit terwijl er vaak al sterke wetenschappelijke aanwijzingen waren dat het betreffende materiaal, apparaat en/of product als verdacht zou
kunnen worden bestempeld. Inmiddels bestaat het internationale voorzorgsprincipe dat sneller handelen in voorkomende gevallen zou moeten
garanderen. Bijna iedereen is er van overtuigd dat preventie op basis van menselijke en financiële argumenten zeer gewenst is. Helaas laat de
economische praktijk regelmatig anders zien..

Uw fysieke gezondheid wordt grofweg bepaald door de factoren; genetische aanleg, levensstijl en leefomgeving. Vanzelfsprekend wegen ook uw
psychische gesteldheid en de relaties met personen in uw leefomgeving mee in hoe u zich voelt. Weinigen zullen ontkennen dat lichaam en geest
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zeker op langere termijn.

Als gebouwgebruiker zou u ook hoge eisen mogen stellen aan uw eigen levensstijl. Vitaliteit, prestatie en preventie worden daardoor normaliter
sterk beïnvloed.

Een gezond gebouw verdient een gezonde levensstijl.
Hilversum - Den Bosch - Deventer - Drachten

info@ products4wellness.nl - Klantenservice 035-8872683

Postbus 2286 - 1200 CG - Hilversum

Products4Wellness.nl is een initiatief van Lescrauwaet BV